Nazwa/rodzaj

Tematyka

Adresat

Data złożenia odpowiedzi

Osoby odpow. w PIIT

Plik do pobrania

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2546) + Uwagi uzupełniające (1) i uwagi uzupełniające (2)

Poseł Janusz Piechociński - Przewodniczący Podkomisji nadzw. Sejmu RP

10.01.2010      12.01.2010     15.01.2010

W. Iszkowski, J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/00/8700/Uwagi_PIIT_ustawa_szerokopasmowa_2010.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/68/8768/2009_01_11_TP_Stanowisko_do_megaustawy_-_uwagi_TP.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/98/8798/Uwagi_dodatkowe_PIIT_do_ustawy_szerokopasmowej.pdf

 

 

 

Uwagi PIIT

do projektów aktów prawnych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

M.Hellich - V-Dyrektor Dep. Spraw Obywatelskich w MSWiA

11.01.2010

W. Iszkowski, GROT, KME

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/52/8752/Uwagi_MSWIA_Dowody_PT.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Dyrektywy WEEE (ZSEE) - alternatywny poziom zbierania odpadów

K. Kulesza - Naczelnik Dep. Gospodarki Odpadami MŚ

11.01.2010

W. Iszkowski, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/66/8766/Proposal_for_an_Alternative_Collection_target_PIIT.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie rewizji Dyrektywy WEEE i propozycji poziomu zbierania odpadów (65%)

M.Szynborska - Z-ca Dyrektora DGO MŚ, K. Kulesza - Naczelnik DGO MŚ

14.01.2010

W. Iszkowski, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead06&news_cat_id=114&news_id=4923&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do Sprawozdania KKiŚP Sejmu RP z dnia 21.12.2009 do nowelizacji ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne

Poseł I. Śledzińska-Katarsińska - Przewodnicząca KKiŚP Sejm RP

15.01.2010

A. Frydrych, PTK, Cottyn, Microsoft

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/54/8754/Uwagi__PAPP_Sejm_2010.01.14.pdf

 

Uwagi PIIT

do nowelizacji PT - projekt z dnia 17.12.2009

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, M. Dowgielewicz - Sekretarz Stanu w MSZ, M. Berek - Prezes RCL

18.01.2010

W. Iszkowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/77/8877/Nowelizacja_Pt_dotyczaca_abonenta__Notka_Prof_Piatka.pdf


http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/76/8876/Uwagi_PIIT_do_nowej_wersji_PT_o_abonentach.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie PLI CBD (ochrona danych osobowych)

M. Serzycki - Generalny Inspektor GIODO, dw: A. Streżyńska - Prezes UKE

18.01.2010

W. Iszkowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/87/97/8797/Pismo_PIIT_do_GIODO_UKE_15012010-1.pdf

 

Wystąpienie PIIT, PTI     i FNP

w sprawie rządowych inicjatyw legislacyjnych dot: teleinformatyki

D. Tusk - Premier RP dw: M. Boni - Szef Zespołu Doradców Strategicznych KPRM, W. Drożdż - Podsekretarz Stanu w MSWiA, J. Miller - Minister MSWiA, W. Pawlak - Wicepremier RP, Minister Gospodarki, D. Bogdan  - Podsekretarz Stanu w MG, C. Grabarczyk - Minister Infrastruktury, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, J. Kapica - Podsekretarz Stanu w MF, J. Rostowski - MF, A. Streżyńska - Prezes UKE

20.01.2010

W. Iszkowski (PIIT),             M. Hołyński (PTI),          J. Lipszyc (FNP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/11/8811/List_PIIT_PTI_FNP_do_Premiera_Donalda_Tuska.pdf

 

Komentarz PIIT

do projektu rozporządzenia MG w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji

S. Christow - Dyrektor Dep. Gospodarki Elektronicznej MG

21.01.2010

W. Iszkowski,              M. Jaworski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/34/8834/MG_proj_punkty_kontaktowe_20100121.pdf

 

Uwagi PIIT

do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej TV cyfrowej DVB-T

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

25.01.2010

A. Frydrych, KME

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/21/8821/Uwagi_DVB-T_2010.01.25.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wymagań zgłoszenia instalacji wytwarzający pola elektromagnetyczne (art.. 152 ust.9) - stacje bazowe

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Zaborowska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji, dw: M. Nowicki - Minister Środowiska

28.01.2010

W. Iszkowski, Polkomtel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/41/8841/List_MI_stacjebazowe_2010.01.28.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MSWiA - dostęp do Internetu na odcinku "ostatnia mila"

P. Stachańczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

28.01.2010

W. Iszkowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/78/8878/Uwagi_PIIT_-rozporz.ostatnia_mila_2010.01.28.pdf

 

Uwagi PIIT

do nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej

E. Kopacz - Minister Zdrowia, dw: Poseł Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI Sejm RP, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE

28.01.2010

W. Iszkowski,              J. Sadowski, PTC

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/87/8887/List_MZ_uzdrowiska_2010.01.28-1.pdf

 

Opinia PIIT

do nowelizacji ustawy Kodeks cywilny

Z. Wrona - Podeskretarz Stanu w MS

29.01.2010

W. Iszkowski,              P4, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/88/82/8882/Opinia_PIIT_w_sprawie_nowelizacji_KC_2010.01.29.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2546) po posiedzeniu komisji sejmowej

Poseł Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI Sejm RP, Poseł Janusz Piechociński - Przewodniczący Podkomisji nadzw. Sejmu RP

12.02.2010

W. Iszkowski,               J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/89/80/8980/Uwagi_dodatkowe_ustawa_szerokopas_2010.02.12.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/89/81/8981/List_KI_Sejm_ustawa_szerokopasm_2010_02_12.pdf

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2546) po posiedzeniu podkomisji sejmowej w dniu 17.02.2010

Poseł Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI Sejm RP, dw: Poseł Janusz Piechociński - Przewodniczący Podkomisji nadzw. Sejmu RP

19.02.2010

W. Iszkowski,              J. Sadowski, PTC, PTK Centertel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/08/9008/Uwagi_szerokopasmowa_KI_Sejm_2010.02.19.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/07/9007/List_KI_Sejm_szerokopasmowa_2010.02.19.pdf

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM w sprawie trybu nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych (Art.. 177 ust. 6 PT)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

24.02.2010

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/26/9026/Uwagi_Rozp_Art_177_PT_24-02-2010.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie konsultacji społecznych dot: przyszłości usługi powszechnej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

26.02.2010

J. Sadowski, PTC, TP, PTK

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/37/9037/Komentarz_PIIT_UP_2010.02.26.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/38/9038/Stanowisko_TP_-_UP.pdf

 

Uwagi PIIT

do nowelizacji PT (druk 2815)

Poseł Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI Sejm RP, dw: Poseł Janusz Piechociński - Przewodniczący Podkomisji nadzw. Sejmu RP

04.03.2010

J. Sadowski, GROT (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/45/9045/List_KI_Sejm_PT_druk_2815.pdf

 

Uwagi PIIT & KIGEiT

w sprawie "roamingu" w publicznych sieciach łączności ruchomej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

08.03.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/90/94/9094/Pismo_PIIT_KIGEiT_roaming_2010_03_08.pdf

 

Uwagi dodatkowe

do projektu nowelizacji PT (druk 2815) po posiedzeniu KI Sejmu RP w dniu 4.03.2010

Poseł Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI Sejm RP,       M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

09.03.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/91/14/9114/Uwagi_dodatkowe_do_nowelizacji_PT_%28druk_2815%29_po_4_03_10_KI.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie wypełniania kwestionariusza pozyskiwania danych do testu MS/PS

A. Streżyńska - Prezes UKE

09.03.2010

J. Sadowski, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/91/17/9117/Pytania_do_kwestionariusza_MS-PS.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

B. Piecha - Przewodniczący KZ Sejmu RP dw: M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, E. Kopacz - Minister Zdrowia, B. Dutka - Przewodniczący KSTiPR Sejm RP

15.03.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/91/63/9163/Uzdrowiska_15.03.2010.pdf


http://www.piit.org.pl/_gAllery/91/62/9162/Uwagi_KZ_Sejm_uzdrowiskowa_15032010.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie modelu kalkulacji kosztu usług sieci ruchomej (bottom-up)

A. Streżyńska - Prezes UKE

12.03.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/91/57/9157/List_UKE_button-up_2010.03.12.pdf

 

Uwagi PIIT

do rządowego projektu założeń do ustawy o UŚUDE

Zb. Sosnowski - Podsekretarz Stanu w MSWiA

23.03.2010

A. Frydrych, Członkowie PIIT (Onet.pl, PTK Centertel, Exatel, HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/92/08/9208/PIIT_uwagi_USUDE_2010.03.23-1.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

R. Baniak - Podsekretarz Stanu w MG

01.04.2010

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/93/04/9304/Uwagi_ustawa_bariery_adm_01_04_2010.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia z dnia 28.12.2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów (retencja danych) - Art.. 180c ust. 2 PT

C. Grabarczyk - Minister Infrastruktury, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI,  P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA, M. Boni - Szef Zespołu Doradców Strategicznych KPRM

13.04.2010

W. Iszkowski, J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/93/59/9359/List_retencja_2010.04.08.pdf

 

Uwagi Członka PIIT

do konsultacji w sprawie obowiązku świadczenia usługi powszechnej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

12.04.2010

J. Sadowski, GROT (Uwagi TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/93/79/9379/OpiniaTP-kwestionariusz_USO.pdf


http://www.piit.org.pl/_gAllery/93/73/9373/TP_USO.pdf

 

Uwagi Członków PIIT

Zestawienie wątpliwości dot: zapisów oferty RLLO

A. Streżyńska - Prezes UKE

15.04.2010

J. Sadowski, GROT (Uwagi TP i NASK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/04/9404/TP_NASK_8-04-2010.pdf


http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/03/9403/NASK_PIIT_-_pytania_do_RLLO2009.pdf

 

Uwagi PIIT

do Raportu pt:"Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEE w Polsce"

B. Wyżnikiewicz - V-Prezes IBnGR

19.04.2010

W. Iszkowski.             P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/06/9406/List_IBnGR_20100419.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MSWiA z dnia 29.03.2010 r. w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej

T. Siemoniak - Sekretarz Stanu w MSWiA

21.04.2010

A.Frydrych, E. Wolniewicz-Warska (ISM EuroCenter)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/26/9426/Uwagi_PIIT_nowela__rozporz__utrw_imprez_masowych_20100329.pdf

 

Uwagi PIIT

dot: opinii w sprawie usługi TPB oraz NKR w sieci ATM na rynku telekomunikacyjnym [DHRT-WOR-6002-1/10(15)]

A. Streżyńska - Prezes UKE

27.04.2010

J. Sadowski, GROT (Uwagi TP i ERA )

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/36/9436/Uwagi_TBP_NKR_GM_2010.04.27.pdf

 

Memorandum PIIT

dot: reformy k.p.c. w zakresie zmiany kognicji sądowej w sprawach regulacji telekomunikacji (wersja z 4.11.2009)

K. Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości, M. Szpunar - Podsekretarz Stanu w MSZ

27.04.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/37/9437/Memo_wadliwosc_reformy_KPC_2010.04.26.pdf

 

Uwagi PIIT

dotyczące opinii ws. usługi TPB oraz NKR w sieci ATM (do postępowania UKE DHRT-WOR-6002-1/10(15)

A. Streżyńska - Prezes UKE

27.04.2010

J. Sadowski, GROT (uwagi przygotowano na bazie opinii TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/36/9436/Uwagi_TBP_NKR_GM_2010.04.27.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie konsultacji UKE dot. asymetrii stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych MTR

Robert Madelin - Dyrektor Generalny Information Society and Media KE, Berndt Langeheine - Dyrektor Electronic Communications Policy KE

30.04.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/60/9460/List_KE_MTR_2010.04.29.pdf

 

Uwagi PIIT

do "Wspólnego stanowiska ERG w sprawie VoiP"

A. Streżyńska - Prezes UKE

30.04.2010

J. Sadowski, GROT (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/61/9461/Uwagi_PIIT_UKE_NP_voip_30.04.2010.pdf

 

Uwagi PIIT

w aspekcie poziomu asymetrii stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych MTR

A. Streżyńska - Prezes UKE

30.04.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/62/9462/Uwagi__PIIT_UKE_MTR_30042010.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie przetargu na 2 rezerwacje częstotliwości do świadczenia usług w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej (technologii LTE)

A. Streżyńska - Prezes UKE

30.04.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/63/9463/Uwagi_PIIT_UKE_LTE_30042010.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie projektu rozporządzenia MI - wykaz danych i rodzajów operatorów telekomunikacyjnych obowiązanych do zatrzymywania i przechowywania wykazu danych (retencja danych)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

12.05.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/80/9480/List_PIIT_MI_retencja_2010.05.12.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu ustawy o dowodach osobistych (druk sejmowy 2917)

Poseł M. Wójcik - Przewodniczący Podkomisji Sejmu RP

14.05.2010

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (CP, Ticons)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/94/9494/Opinia_do_projektu_ustawy_2917__%28SEJM%29.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/94/93/9493/Sejm_dow_osobiste.pdf

 

Informacja PIIT

w zakresie realizacji Porozumienia z dnia 22.10.2009 pomiędzy UKE a TP

A. Streżyńska - Prezes UKE

21.05.2010

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/95/06/9506/Informacja_PIIT_na_temat_UKE-TP-1.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/95/05/9505/List_UKE_Poroz_TP_21_05_2010.pdf

 

Uwagi dodatkowe PIIT

do projektu rozporządzenia MSWiA z dnia 21.05.2010 r. w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej

D. Derewicz - Dep. Prawny MSWiA

25.05.2010

A.Frydrych, E. Wolniewicz-Warska (ISM EuroCenter)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/95/74/9574/MSWiA_impr_masowe_25052010.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MI Art.. 60 ust.1 PT w sprawie reguł informowania abonentów o zmianach warunków umów

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

26.05.2010

J. Sadowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/95/56/9556/List_MI_umowasut_26.05.2010.pdf

 

Uwagi PIIT

do konsultacji koncepcji Prezesa UKE w zakresie przyszłości Usługi Powszechnej w Polsce

A. Streżyńska - Prezes UKE

28.05.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/95/98/9598/Uwagi_PIIT_kons.__koncepcji_Prezesa_UKE_usl._powszechna.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie projektu założeń projektu ustawy o lobbyingu (projekt z dnia 12.05.2010)

J. Pitera - Sekretarz Stanu w Kancelarii PRM; dw: W. Pawlak - Wiceprezes RM, M. Boni - Minister w Kancelarii PRM, J. Miller - Minister SWiA, A. Arendarski - Prezes KIG

01.06.2010

W. Iszkowski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/96/39/9639/Opinia_PIIT_o_lobbingu_v3.pdf

 

Uwagi PIIT

do planowanych zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w zakresie rozpoznawania przychodów (IAS)

J.V. Rostowski - Minister Finansów

02.06.2010

J. Sadowski, GROT (CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/96/45/9645/Uwagi_PIIT_MF_Zmiany_IAS.pdf

 

Memorandum PIIT

w sprawie obecnego projektu przepisów antyspamowych umieszczonych w projekcie z  maja 2010

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

10.06.2010

W. Iszkowski, Grupa Robocza w MI ds.. bezpieczeństwa integralności sieci i spamu

http://www.piit.org.pl/_gAllery/96/31/9631/PIIT_pismo_do_MI_dot_spamu.pdf

 

Opinia PIIT

do Europejskiej Agendy Cyfrowej

Dep. SI w MSWiA

10.06.2010

W. Iszkowski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/96/44/9644/Analiza_Agendy_Cyfrowej_%5BOpinia_PIIT%5D.pdf

 

Uwagi PIIT

do analizy rynków właściwych prowadzonych przez UKE

A. Streżyńska - Prezes UKE

08.06.2010

J. Sadowski, GROT (PTC, PTK Centertel, Polkomtel))

http://www.piit.org.pl/_gAllery/97/00/9700/Uwagi_PIIT_do_analizy_lokalnych_rynkow_wlasciwych.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia MI ws. warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Art.. 73 PT)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

11.06.2010

J. Sadowski, GROT (TP, CP, Exatel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/96/94/9694/Opinia_PIIT_Proj_Rozp_do_a_73_abonent_10-06-2010.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia MI ws. przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Art.. 180f ust. 3 PT)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

11.06.2010

J. Sadowski, GROT (PTK Centertel, PTC, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/96/96/9696/Opinia_PIIT_proj_rozp_do_art_180f_PT.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu  rozporządzenia KE ws. pojemności baterii i akumulatorów

K. Kulesza - Naczelnik Dep. Gospodarki Odpadami MŚ, A. Busza - DGO

10.06.2010

J. Łęgiewicz, KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/98/12/9812/Consolidated_industry_proposal_capacity_labelling_secondary_batteries_V3-7.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie alternatywnej propozycji dla poziomu zbierania ZSEE

B. Kłopotek - Dyrektor Dep. Gospodarki Odpadami MŚ, Europosłowie:  J. Hibner, B. Sonik, L. Kolarska-Bobińska

16.06.2010

J. Łęgiewicz, P. Mękarski,  KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/97/32/9732/WEEE_Generated_Collection_Target_Methodology16062010.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/97/31/9731/WEE_poziom_zbierania_PM_20100616.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Z. Wrona - Podsekretarz Stanu w MS

18.06.2010

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (Exatel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/97/83/9783/MS_Nowelizacja_Kpc-_PIIT.pdf

 

Uwagi PIIT

do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej TV cyfrowej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

25.06.2010
01.07.2010 Uwagi uzupeł.

A. Frydrych, KME, GROT (PSN, TP Emitel, TP, PTK Centertel, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/98/11/9811/Uwagi_Cyfryzacja_2010.06.24.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/98/42/9842/Uwagi_Cyfryzacja_-_uzupelnienie.pdf

 

Apel PIIT

w sprawie e-faktur

J. Vincent-Rostowski - Minister Finansów, dw: W. Pawlak - V-Premier RP, D. Bogdan - Podsekretarz Stanu w MG, M. Boni - Przewodniczący KRM, J. Miller - Minister SWiA, P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA, Poseł P. Arndt - Przewodniczący Komisji Finansów w Sejmie RP

22.07.2010

W. Iszkowski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/20/9920/List_MF_E-faktury_2010.07.22.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/19/9919/Opinia_E-faktury_2010.07.22.pdf

 

Opinia PIIT

dot: propozycji MI w zakresie wskaźników jakości publicznie dostepnych usług telekomunikacyjnych

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

28.07.2010

J. Sadowski, Maciej Rogalski, GROT (TP, Exatel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/43/9943/Opinia_Wskazniki__Debata_MI_2010.07.28.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MŚ ws okreslenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

30.07.2010

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/67/9967/List_MI_rozp_MS_oddz_na_srod_2010.07_29.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń do projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

P. Stachańczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

05.08.2010

W. Iszkowski,             P. Waglowski - UBIK, M. Jaworski - Microsoft, Onet.pl

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/68/9968/Uwagi_PIIT_infor_pub_02.08.pdf

 

Uwagi PIIT

do tabeli implementacyjnej w zakresie art..11 i 12 Dyrektywy Ramowej "Prawa drogi" i "Kolokacja"

P. Kowalski - Dep. Telekomunikacji MI

05.08.2010

J. Sadowski, Grupa "Prawna" w MI

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/00/10003/Uwagi_PIIT_do_tab_11_12_MI_30-07-2010.pdf

 

Opinia PIIT

dot: komisyjnego projektu nowelizacji ustawy "o lecznictwie uzdrowiskowym"

Poseł B. Dutka - Przewodniczący Podkomisji Sejmu RP, dw: M. Haber - Podsekretarz Stanu w MZ

03.08.2010

J. Sadowski, GROT (P4, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/73/9973/Pan_Posel_Bronislaw_Dutka_04.08.2010.pdf

 

Opinia PIIT

do zagrożeń wdrażania ustawy wspomagającej wprowadzenie Internetu szerokopasmowego

Senator J. Wyrowiński - Przewodniczący KGN Senat RP

05.08.2010

W. Iszkowski, GROT, KME

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/83/9983/List_Senat_Zagrozenia_Szerokopasmowa_05.08.2010.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/84/9984/TP_PIIT_dla_Senatu-zagrozenia_4-08-2010.pdf

 

Opinia PIIT, KIG, KIGEiT i ZIPSEE

do projektu rozporządzenia MKiDN ws okreslenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat z tytułu ich sprzedaży

J. Weksler - Sekretarz Stanu w MKiDN

02.08.2010

A. Frydrych, W. Iszkowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/89/9989/Wspolne_Stanowisko_IZB_300710.pdf

 

Uwagi PIIT i KIGEiT

ws projektu rozp. MŚ ws okreslenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (par. 3 ust. 2)

A. Kraszewski - Minister Środowiska, dw: C. Grabarczyk - Minister Infrastruktury, A. Streżyńska - Prezes UKE

10.08.2010

J. Sadowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/00/10001/PIIT&KIGEiT.pdf

 

Opinia PIIT

ws oceny funkcjonowania i realizacji Porozumienia TP-Prezes UKE (22.10.2009)

A. Streżyńska - Prezes UKE

11.08.2010

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/00/10005/PIIT_Ocena_Realizacji_Porozumienia_-_2010_sierpien.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/00/10004/Pismo_do__UKE_Porozumienie.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MKiDN ws okreslenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat z tytułu ich sprzedaży

B. Zdrojewski - Minister KiDN

13.08.2010

A. Frydrych, Członkowie PIIT
( HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/00/10009/Uwagi_PIIT_MKiDN_czyste_nosniki.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/01/10010/List_przew._MKiDN.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych

P. Kluz - Podsekretarz Stanu w MS

17.08.2010

Michał Ropgalski, M. Jaworski, Członkowie PIIT (P4, ZETO Tarnów, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=118&news_id=5259&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MPiPS ws systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

I. Zamojska - Dyrektor Generealny MPiPS

24.08.2010

M. Jaworski, Michał Rogalski, Członkowie PIIT (Microsoft, ZETO )

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/04/10041/Uwagi_MPiPS_systemy_24.08.2010.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Operatorów PIIT oraz TP

do projektu nowelizacji ustawy PT (USO)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, M.Olszewska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji MI

26.08.2010

J. Sadowski, TP, GROT: PTC, Polkomtel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/05/10050/Uwagi_TP_PT_2010.08.25.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/04/10049/Uwagi_TP_Projekt_-_implementacja_USO__2010_08_25.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/04/10048/Uwagi_Operatorow_PIIT_PT_2010.08.25.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM ws wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wynkonywanie działań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porzadku publicznego (art.. 182 PT)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

26.08.2010

J. Sadowski, GROT: P4, Polkomtel, CP, PTK Centertel, PTC, TP, Exatel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/05/10051/Uwagi_PIIT__MI_art.182.pdf

 

Uwagi Członka PIIT (TP)

do dokumentu MI "Analiza Dyrektywy 2002/19/WE ws. dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń" (Dyrektywa dostępowa)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

27.08.2010

J. Sadowski, GROT: Polkomtel, PTC, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/05/10059/Uwagi_TP_dyrektywa_dostepowa_2010.08.26.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/05/10059/Uwagi_TP_dyrektywa_dostepowa_2010.08.26.pdf

 

Opinia PIIT

do problemów w realizacji zobowiązań objętych par.9 Porozumienia UKE-TP

A. Streżyńska - Prezes UKE

02.09.2010

J. Sadowski, GROT: TP,

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/07/10078/Opinia_PIIT_UKE_Porozumienie_TP_Par_9_2010.09.01.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu MI "Analiza Dyrektywy 2002/19/WE ws. dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń" (Dyrektywa dostępowa)

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

03.09.2010

J. Sadowski, GROT: Polkomtel, TP, PTC

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/15/10154/Uwagi_PIIT_Dyrektywa_dostep__02_09_2010.pdf

 

Komentarz PIIT

do rewizji Dyrektywy WEEE 2002/96/EC ws. ZSEE

K. Kulesza - Naczelnik Dep. Gospodarki Odpadami MŚ

06.09.2010

W. Iszkowski, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=114&news_id=5285&layout=2&page=text

 

Uwagi Członka PIIT (NASK)

do Oferty Ramowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy E2E

A. Streżyńska - Prezes UKE

09.09.2010

Maciej Rogalski, NASK

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/23/10239/PIIT-Uwagi_do_materialow_UKE_06092010.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wysokości stawki podatku VAT

J.V. Rostowski - Minister Finansów, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE

21.09.2010

W. Iszkowski,J. Sadowski, GROT: Polkomtel, P4

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/29/10290/Uwagi_nowela_VAT_2010.09.20.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/29/10291/PIIT_dopisek_VAT_Summary_2010.09.20.pdf

 

Uwagi PIIT

dot: problemów lokalizacji infrastruktury w kanałach technologicznych

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

22.09.2010

J. Sadowski, GROT: TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/33/10332/PIIT_odpow_infr_telek_20100921.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/33/10333/Pismo_MI.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie stosowania testów MS/PS do pisma KIGEiT

A. Streżyńska - Prezes UKE

01.10.2010

J. Sadowski, GROT: PTC, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/35/10354/Opinia_PIIT_Testy_MS-PS_30.09.2010.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu komunikatu ws utworzenia I programu dot: polityki w zakresie widma radiowego (RSPP)

Departament Telekomunikacji MI

01.10.2010

J. Sadowski, GROT: TP, PTC

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/35/10351/Uwagi_PIIT_Widmo_Radiowe.pdf

 

Notatka PIIT

dot: wprowadzenia nowej stawki VAT w kontekście podpisanych umów w trybie zamówień publicznych

J. Sadowy - Prezes UZP  dw: M.Grabowski - Podsekretarz Stanu w MF, P. Kołodzieczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

08.10.2010

W. Iszkowski, Michał Rogalski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/46/10464/Zmiana_VAT_%28Zamowienia_Publiczne%29.pdf

 

Komentarz PIIT

do redefinicji międzynarowej skali czasu UTC

Departament Telekomunikacji MI

11.10.2010

W. Iszkowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/42/10421/IAU_Reply_to_ITU_LeapSecond.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/42/10422/PIIT_SG7_ITU_R_skala_UTC_11.10.2010-2.pdf

 

Uwagi PIIIT

do projektu rozporządzenia MSWiA ws. inwentaryzacji pokrycia istniejąca infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

11.10.2010

J. Sadowski, GROT - TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/52/10526/Uwagi_PIIT_rozp_MSWiA_mapy_infrast_telekom_2010.10.11.pdf

 

Uwagi Członka PIIT (TP)

do Komunikatu KE nr COM(2010)472 ws. "Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych" - "broadband"

Departament Telekomunikacji MI

11.10.2010

J. Sadowski, GROT - TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/42/10424/Uwagi_TP_komunikat_broadbandowy_KE.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. MŚ ws minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE

B. Kłopotek - Dyrektor, K. Majewska - Naczelnik, Dep. Gospodarki Odpadami MŚ, M. Reszka - Radca Ministra MŚ

12.10.2010

P. Mękarski, KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/59/10598/PIIT_Uwagi_poziom_zbierania_ZSEE_12.10.2010-3.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/59/10597/List_MS_Reszka_poziomZSEE_2010.10.12-2.pdf

 

 

Informacja PIIT

nt. danych odnośnie wprowadzenia sprzętu tylko dla wybranych kategorii produktowych z grupy III

B. Kłopotek - Dyrektor,M. Szymborska - V-Dyrektor, Dep. Gospodarki Odpadami MŚ, M. Reszka - Radca Ministra MŚ

15.10.2010

W. Iszkowski,P. Mękarski, J. Łęgiewicz

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/59/10599/list_ms_zsee.pdf

 

Notatka PIIT + Uwagi Członka PIIT (Polkomtel)

nt. zakresu wykonywania Porozumienia TP-UKE - SuperOferta  SOR (podsumowanie ustaleń podczas Warsztatów PIIT w dniu 12.10.2010)

A. Streżyńska - Prezes UKE

15.10.2010

J. Sadowski, GROT, Polkomtel, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/51/10511/20100831_PLI_CBD_vs__MWM_wersja_uzgodn.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/51/10510/Warsztaty_SOR_12_10_2010.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/50/10509/PIIT_notatka_z_warsztatow_SOR_%284%29.pdf


http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/51/10512/Uwagi_Polkomtel_do_SOR_TP_S.A..pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie anlizy wpływu Porozumienia UKE-TP na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego

A. Streżyńska - Prezes UKE

18.10.2010

A. Frydrych, Maciej Rogalski, GROT - PTC, TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/43/10430/PIIT_Ocena_Realizacji_Porozumienia_-_2010_10_18.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/42/10429/List_UKE_Opinia_UKE-TP_18.10.2010.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporzadzenia MF ws. przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 7.10.2010

M. Grabowski - Podsekretarz Stanu w MF

18.10.2010

A. Frydrych, Pełnomocnicy, Komitety w PIIT - P4, Heuthes

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/42/10426/Uwagi_MF_efaktury_2010.10.18.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/42/10425/List_MF_efaktury_18.10.2010.pdf

 

Opinia PIIT

do "Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016"

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

04.11.2010

J. Sadowski, GROT (P4, PTC, CP, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/55/10551/Opinia_Cyberprzestrzen_04.11.2010.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/55/10552/Pismo_MSWiA_cyberprzestrzen_20101105.pdf

 

Opinia PIIT

do nowelizacji projektu rozp. MI ws wysokości, sposobu ustalania terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

21.10.2010

J. Sadowski, GROT (Polkomtel,  TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/57/10575/Opinia_PIIT_Oplata_Telekom_2010.10.21.pdf

 

Uwagi Członków PIIT

do projektu założeń do ustawy PT w zakresie dyrektywy o dostępie telekomunikacyjnym + tabela uwag (w ramach prac Grupy Roboczej MI)

Dep. Telekomunikacji MI

05.11.2010

Grupa Robocza MI (PTC i TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/56/10562/Uwagi_dyrektywa_o_dostepie.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/56/10561/Uwagi_TP_DOSTEP_do_zalacz4112010r.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/56/10563/Zalacznik_1a_do_wyslania__dostep_tabela_uwag_29102010.pdf

 

Uwagi PIIT

do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

A. Kuźnicka - Dyrektor DHRT w UKE

05.11.2010

J. Sadowski, GROT (PTK Centertel i TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/55/10555/Uwagi_Procedury_dla_testow_MS_UKE_5.11.2010.pdf

 

Uwagi PIIT

do tabeli analiz dyrektyw 2009/136/WE oraz 2009/140/WE w zakresie przepisów częstotliwości oraz numeracji

M. Olszewska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji MI

05.11.2010

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/58/10580/Uwagi_PIIT_Dyrektywa_czestotliwosc_20101105.pdf

 

Opinia PIIT

do stanowiska MSZ ws brzmienia art.. 61a PT

K. Kleina - Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

08.11.2010

J. Sadowski, W. Iszkowski (TP, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/57/10579/List_Senat_MI_MSZ_VAT-PT_2010.11.08.pdf

 

Uwagi PIIIT

do dokumentu MEN  "Plan działań nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w SI, nowe technologie w edukacji"

K. Hall - Minister Edukacji Narodowej, M. Boni - Minister - Przewodniczący KRM, A. Smirnow - Przewodniczący Komisji EiM Sejm RP, P. Kołodziejczyk Podsekretarz Stanu w MSWiA, W. Marciński Dyrektor DSI MSWiA

10.11.2010

A. Frydrych, W. Iszkowski, Pełnomocnicy w Izbie (Microsoft, NASK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/55/10557/List_MEN_Plan_dzialan_nauczania.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/55/10558/Uwagi_plan_dzialan_MEN_2010.11.08.pdf

 

Uwagi PIIIT

do przygotowanego przez IŁ opracowania dot: przenośności w technologii VoIP

T. Karamon - Dyrektor Dep. Techniki UKE

15.11.2010

J. Sadowski, GROT (PTC i TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/57/10576/Uwagi_UKE_VoIP_15.11.2010.pdf

 

Stanowisko Przedsiębiorców (PIIT, KIG, KIGEiT, ZIPSE)

do projektu rozporządzenia MKiDN ws określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat z tytułu ich sprzedaży

Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w MKiDN

17.11.2010

W. Iszkowski, A. Frydrych

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/61/10613/Stanowisko_ws_nowelizacji_projektu_rozporzadzenia_MKiDN.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia Prezesa RM  ws instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji ws organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

P. Stachańczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

22.11.2010

A. Frydrych, ZETO Koszalin, CP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/61/10618/Uwagi__instrukcja_kancelaryjna_MSWiA_22.11.2010-1.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu Decyzji Prezesa UKE ws okreslenia rynku właściwego, jako rynku świadczenia usług hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej

A. Streżyńska - Prezes UKE

22.11.2010

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/61/10615/Opinia_PIIT_UKE_rynki__wlasciwe_22.11.2010.pdf

 

Opinia PIIT

do postępowań Prezesa UKE ws dopłaty do kosztu netto świadczenia USO (2007, 2008,2009,2010)

A. Streżyńska - Prezes UKE

24.11.2010

W. Iszkowski, J. Sadowski, GROT (PTC, CP, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/65/10655/List_PIIT_UKE_Koszt_Netto_2007-10_23.11.2010.pdf

 

Opinia PIIT

w konsultacjach BEREC nad projektem zaleceń dotyczących separacji funkcjonalnej i strukturalnej

BEREC - Bruksela

23.11.2010

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/65/10654/Opinia_BEREC_Podzial_funkcjonalny_24.11.2010.pdf

 

Uwagi PIIIT

do projektów rozp.RM ws świadectw bezpieczeństwa oraz kosztów ponoszonych przez ABW

J. Cichocki - Sekretarz Stanu w KPRM

29.11.2010

A. Frydrych, Członkowie PIIT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/65/10656/PIIT_Projrozp_do_a_64_i_61_UoOIN_25-11-2010r.pdf

 

Uwagi PIIIT

do projektu stanowiska Rządu ws ochrony danych osobowych

T. Siemoniak - Sekretarz Stanu w MSWiA

03.12.2010

A. Frydrych, KME, GROT, Członkowie PIIT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/67/10675/Uwagi_MSWiA_do_Stanowiska_rzadu.pdf

 

Komentarz PIIT

do zapytania Prezesa UKE ws wdrożenia w systemach funkcjonalności - relacje TP-OA w kontekście "SOR"

A. Streżyńska - Prezes UKE

07.12.2010

J. Sadowski, GROT (PTK Centertel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/67/10679/List_UKE_TP_SOR_relacje_TP-OA.pdf

Opinia PIIT, KIG, KIGEiT i Lewiatan

w sprawie projektu rozporządzenia MSWiA dot: inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

J. Miller - Minister SWiA, dw: A. Streżyńska - Prezes UKE,  C. Grabarczyk - Minister Infrastruktury

10.12.2010

W. Iszkowski,               J. Sadowski, PTC

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/67/10673/List_MSWIA_organizacje_szerok_internet_2010.12.09.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu zmian PT z 7 listopada 2010 r. w zakresie widma radiowego

M. Olszewska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji MI

10.12.2010

J. Sadowski, GROT (Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/67/10674/Uwagi_do_czestotliwosci_widmo_radiowe__2010.12.09.pdf

 

Informacja PIIT

ws neutralności sieci BEREC

A. Streżyńska - Prezes UKE

15.12.2010

J. Sadowski, GROT (TP, Agora, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/70/10704/Informacja_Neutralnosc_Sieci_2010.pdf