Wykaz

Uwag, Opinii i Stanowisk PIIT w okresie od 1.01.2011 roku

(bieżące zestawienie prac Izby w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych oraz opracowywanych stanowisk i opinii w najważniejszych regulacjach dla rynku teleinformatycznego)

 

 

Nazwa/rodzaj

 

Tematyka

 

Adresat

Data złożenia odpowiedzi

 

Osoby odpow. w PIIT

 

Plik do pobrania

Uwagi PIIT

do zasadności pobierania opłat za wyróżnik ruchomej publicznej sieci telefonicznej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE

11.01.2011

J. Sadowski, GROT (PTC i TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/92/10928/UKE_MI_wykorzystywanie_numeracji.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MI ws nowelizacji warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

11.01.2011

J. Sadowski, GROT (PTC i TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/93/10930/Uwagi_PIIT_rozp_budynki_2011.01.11.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/93/10931/List_MI_budynki_2011.01.11.pdf

 

Uwagi PIIT

do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa) dot: pasa drogowego

C. Grabarczyk - Minister Infrastruktury, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

13.01.2011

W. Iszkowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/92/10929/List_MI_Megaustawa_10.01.2011.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MI zmieniającego rozporządzenie ws. urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

14.01.2011

J. Sadowski, GROT (TP, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/93/10934/Uwagi_PIIT_urz_radiowe_bez_pozw.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy PT

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

24.01.2011

J. Sadowski, GROT (PTK, TP, P4, Polkomtel, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/02/11025/Opinia_PIIT_Zalozenia_ustawa_PT.pdf

 

Opinia dodatkowa PIIT

do projektu Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy PT oraz Stanowisko operatorów w sprawie art.. 118d PT

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

26.01.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, Polkomtel, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/02/11026/Opinia_Dodatkowa_PIIT_Zalozenia_ustawa_PT.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. MI w sprawie PNK w publicznych sieciach telefonicznych

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

26.01.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/02/11027/Opinia_PNK.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy PT (druk 3796)

Z. Rynasiewicz - Przewodniczący KI w Sejmie RP

31.01.2011

J. Sadowski, GROT (TP, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/11/11117/Opinia_PIIT_nowela_Pt_%28druk_3796%29.pdf

 

Opinia PIIT

do Stanowiska Rządu do Europejskiego Planu działań na rzecz admin. Elektronicznej na lata 2011-2015 (COM 743)

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

02.02.2011

A. Frydrych, Członkowie PIIT (Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/13/11130/Opinia_PIIT_do_dok__COM_743.pdf

 

Staniwisko PIIT

do rekomendacji Prezesa UZP dot: udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

J. Sadowy - Prezes UZP

02.02.2011

M. Rogalski,             W. Iszkowski, Człokonkowie PIIT i Komitetu KZSP, Rada PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/19/11191/Stanowisko_PIIT_nowelizacja_PZP_2011.02.02.pdf

 

Staniwisko PIIT

w sprawie projektu poselskiego do nowelizacji ustawy PZP (druk 3677)

G. Schetyna - Marszałek Sejmu RP, dw: komisje gospodarki, finansów, infrastruktury, aisw oraz J. Sadowy - Prezes UZP

03.02.2011

Zarząd PIIT

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/19/11191/Stanowisko_PIIT_nowelizacja_PZP_2011.02.02.pdf

 

Uwagi PIIT

dot: zmian proponowanych przez MI w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

W. Pawlak - Minister Gospodarki

07.02.2011

J. Sadowski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/19/11192/PIIT_MG_sw_dz_gosp_.pdf

 

Uwagi PIIT

do postępowania UKE dot: dopłaty do kosztów usługi powszechnej USO 2006

L. Czyż-Trzcianowska - Z-ca Dyrektora DHRT UKE

03.02.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, pełnomocnicy: PTC, TP, Polkomtel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/13/11131/20110202_USO_2006_PIIT%28final%29.pdf

 

Uwagi PIIT

do postępowania UKE dot: dopłaty do kosztów usługi powszechnej USO 2007

L. Czyż-Trzcianowska - Z-ca Dyrektora DHRT UKE

04.02.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, pełnomocnicy: PTC, TP, Polkomtel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/28/11280/20110204_PIIT_USO_2007.pdf

 

Uwagi PIIT

do postępowania UKE dot: dopłaty do kosztów usługi powszechnej USO 2008

L. Czyż-Trzcianowska - Z-ca Dyrektora DHRT UKE

04.02.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, pełnomocnicy: PTC, TP, Polkomtel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/28/11281/20110204_PIIT_USO_2008.pdf

 

Uwagi PIIT

do postępowania UKE dot: dopłaty do kosztów usługi powszechnej USO 2009

L. Czyż-Trzcianowska - Z-ca Dyrektora DHRT UKE

04.02.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, pełnomocnicy: PTC, TP, Polkomtel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/28/11282/20110204_PIIT_USO_2009.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy 3812)

I. Śledzińska-Katarsińska - Przewodnicząca KKiŚP Sejm RP, dw: B. Zdrojewski - Minister KiDN, A. Streżyńska - Prezes UKE, J. Dworak - Przewodniczący KRRiT

11.02.2011

A. Frydrych, Komitet KME (Onet.pl, Google, Agora)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/25/11253/Uwagi__PIIT_rtv_2011.02.10.pdf

 

Uwagi Firm-Członków PIIT

w konsultacjach europejskich nt unijnego rynku roamingowego

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, Komisja Europejska

11.02.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/26/11263/P4_response_FINAL.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/26/11264/Stanowisko_PTC_w_sprawie_roamingu_miedzynarodowego.pdf

 

Komentarz PIIT

do listu Prezes UKE w sprawie wyeliminowania nieuczciwego wykorzystywania numeracji Premium Rate (SMS)

A. Streżyńska - Prezes UKE

11.02.2011

W. Iszkowski, W. Mackiewicz, Komitet KUD

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/26/11265/List_KUD__UKE_SMS_2011.02.10.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Rozporządzenia RM ws Krajowych Ram Interoperacyjności

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

17.02.2011

W. Iszkowski, M. Jaworski, Członkowie PIIT (Enigma)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/28/11288/Uwagi_Rozp_MSWiA__KRI_17.02.2011.pdf

 

Komentarz PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym

B. Piecha - Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejm RP, A. Mężydło - V-Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP, J. Piechociński - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Sejm RP, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE, Przewodniczący Klubów Parlamentarnych w Sejmie RP

01.03.2011 03.03.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, K. Król

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/32/11325/PIIT_uzdrowiska_20110228.pdf

 

 

Opinia PIIT

w sprawie przekształcenia Dyrektywy o ZSEE (przepływy)

B. Kłopotek - Dyrektor Dep. Gospodarki Odpadami MŚ, J. Hubner - Europoseł, B. Sonik - Europoseł

09.03.2011

W. Iszkowski, P. Mękarski, J. Łęgiewicz, J. Hajdul

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=114&news_id=5534&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

dot: propozycji zmian do wzorów umów z konsumentami o świadczenie usług telekomunikacyjnych

M. Kozak - Wiceprezes UOKiK

08.03.2011

W. Iszkowski, GROT (PTC), KME

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/38/11388/List_UOKiK_UMOWY_2011.03.08.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie prawnego uregulowania kwestii weryfikacji wiarygodności płatniczej

K. Pietraszkiewicz - Prezes ZBP

15.03.2011

W. Iszkowski, Maciej Rogalski, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/44/11447/List_ZBP_tranzakcje_2011_03_15.pdf

 

Komentarz PIIT

do Dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

B. Zdrojewski - Minister KiDN dw: D. Skoczek - Dyrektor Dep. Własności Intelektualnej Mediów

15.03.2011

A. Frydrych, GROT, KME (Google, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/41/11419/Komentarz__wlasnosc_intelektualna_2011.pdf

 

Komentarz PIIT

do projektu rozp. RM ws. opłat za udostępnienie danych….oraz PESEL

P. Stachańczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA dw: Dep. Prawny MSWiA

29.03.2011

M. Jaworski, Rada PIIT

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=118&news_id=5556&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do formularzy zawartych w rozporządzeniu MSWiA ws inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej

Z, Charzewski - Dyrektor Dep. Rozwoju Infrastruktury UKE dw:     A. Streżyńska - Prezes UKE

28.03.2011

J. Sadowski, GROT (PTK, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/63/11639/Inwentaryzacja_infrastruktury_pismo_do_UKE.pdf

 

Uwagi PIIT

do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (druk 4016)

Poseł I. Śledzińska-Katarasińska - Przewodnicząca KKiŚP Sejm RP, Z. Rynasiewicz - Przeowdniczący KI Sejm RP. Dw: B. Zdrojewski - Minister KiDN, J. Dworak - Przewodniczący KRRiT, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE, W. Zając - Dyrektor Dep. Prawa Społecznego RCL

12.04.2011

A. Frydrych, Emitel

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/69/11699/Uwagi_do_ustawy_o_wdrozeniu_telewizji_cyfrowej_2011.04.11.pdf

 

Komentarz PIIT

do prac nad projektem rozp. MKiDN ws nowelizacji rozp. ws określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalenia utworów oraz opłat

W. Zając - Dyrektor Dep. Prawa Społecznego RCL

12.04.2011

A. Frydrych, HP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/81/11816/List_RCL_rozp_CL_2011.04.12.pdf

 

Komentarz PIIT (List)

w sprawie konwersji opłat koncesyjnych za licencje UMTS na zobowiązania inwestycyjne

S. Kamiński - Prezes KIGEiT, Do wiadomości: M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE, Poseł A. Mężydło - V-Przewodniczący KG Sejmj RP, Poseł J. Piechociński - V-Przewodniczący KI Sejm RP, Media

28.03.2011

W. Iszkowski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/66/11669/List_KIGEIT_UMTS_2011.04.08.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie projektu rozp. MI ws PNK

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

05.04.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/65/11655/Opinia_PNK_05.04.2011.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie projektu ustawy o konwersji opłat koncesyjnych za licencje UMTS

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

01.04.2011

J.Sadowski, GROT (TP, Intel, PTK Centertel, PTC)

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=115&news_id=5573&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

w sprawie projektu rozporządzenia MKiDN dot: nośników (Copyright Levies)

W. Zając - Dyrektor Dep. Prawa Społecznego RCL

12.04.2011

A. Frydrych, HP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/70/11701/List_RCL_rozp_CL_2011.04.12-1.pdf

 

Memorandum PIIT

w sprawie utworzenia Ministerstwa Teleinformatyki i Społeczeństwa Informacyjnego

D. Tusk - Prezes Rady Ministrów Dw: W. Pawlak - Minister Gospodarki, D. Bogdan - Podsekretarz Stanu w MG, J. Miller - Minister SWiA, P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA, C. Grabarczyk - Minister Infrastruktury, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE, Poseł G. Napieralski - Przewodniczący Komisji IiNT Sejm RP, Poseł J. Kluzik-Rostkowska - PJN, S. Kamiński - KIGEiT, M. Hołyński - PTI, W. Hałka - SIT, J. Straszewski - PIKE

26.04.2011

W. Iszkowski, Zarząd, Rada

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/79/11790/List_DTusk_Memo_2011.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/79/11791/Memorandum__Rady_PIIT_2011.04.22.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Stanowiska Rządu RP - Komunikat KE "w kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej"

M. Kaczmarczyk - Dep. SI MSWiA

04.05.2011

W. Iszkowski, M. Jaworski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/83/11837/Uwagi_PIIT_do_Stanowiska_Rzadu_interoperacyjnosc.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych (druk senacki 1183)

Senator K. Kleina - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP

05.05.2011

M.Śmiałek, GROT (TP, Bird & Bird)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/83/11836/Uwagi_PIIT_do_ustawy_o_grach_hazardowych_%28druk_senacki_1183%29_2011.05.05.pdf

 

Memorandum PIIT

w sprawie stanowiska Polski wobec ACTA

W. Pawlak - Wicepremier RP, Minister Gospodarki, B. Zdrojewski - MKiDN, M. Dowgielewicz - Sekretarz Stanu w MSZ, K. Kwiatkowski - MS, K. Pietraszkiewicz - Prezes ZBP, P. Kowalczyk - Prezes IAB, Europarlamentarzyści: B. Sonik, D. Huebner, R. Thun, L. Kolarska - Bobińska, J. Saryusz-Wolski

06.05.2011

A. Frydrych, W. Iszkowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/83/11839/Memo_PIIT_ACTA_finalx.pdf

 

http://www.piit.org.pl/piit2/redir.jsp?place=galleryStats&id=11845

 

Komentarz PIIT

w sprawie Komunikatu MSWiA "Informacja o nowych dowodach osobistych"

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

09.05.2011

W. Iszkowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/86/11860/List_MSWiA_dowodyosobiste_2011.05.09.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie użytkowania i dystrybuowania w Internecie nielegalnie uzyskanych utworów

M. Staszewski - Pełnomocnik ZPAV, M. Kaczmarek - Dyrektor Generalny FOTA, dw: J. Miller - Minister SWiA, A. Streżyńska - Prezes UKE, Dostawcy internetu w PIIT

10.05.2011

W. Iszkowski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/89/11893/List_PIIT_ZPAV-FOTA_10.05.2011.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/89/11894/List_FOTA.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/89/11895/List_ZPAV.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dot: nałożenia na TP obowiązku podziału funkcjonalnego

A. Streżyńska - Prezes UKE

13.05.2011

M. Śmiałek, Zarząd, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/90/11904/Opinia_PIIT_podizal_funkcjonalny_TP_FINAL.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Założeń do nowelizacji UŚUDE

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA, M. Groń - Z-ca Dyrektora Dep. SI w MSWiA

23.05.2011

W. Iszkowski, A. Frydrych, Zespół Roboczy PIIT (Microsoft, Allegro, Google, Grupa Onet.pl

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/90/11903/Uwagi_zalozenia_USUDE_20_05_2011.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie zasad oferowania usług o podwyższonej płatności SMS Premium Rate (Kodeks Jakości Świadczonych Usług Dodanych)

M. Krasnodębska - Tomkiel - Prezes UOKiK, dw: A. Streżyńska - Prezes UKE

20.05.2011

W. Iszkowski, W. Mackiewicz, KUD

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/91/11917/List_UOKiK_Kodeks_2011.05.18.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/91/11918/Kodeks_Jakosci_Swiadczonych_Uslug_KUD_18.05%28UOKiK%29.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie "pakietu inwestycyjnego operatorów sieci ruchomej" MTR

A. Streżyńska - Prezes UKE

23.05.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (PTC, CP, PTK, P4)

-

Uwagi PIIT

w sprawie regulacji minimalnych gwarantowanych poziomów jakości usług

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE

26.05.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/91/11911/UKE_Minimalna_Jakosc.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie konsultacji dwóch decyzji UKE dla gminy Pruszków i Majdan Królewski dot: usług dostępu do Internetu świadczonych bezpłatnie przez samorządy

A. Streżyńska - Prezes UKE

26.05.2011

W. Iszkowski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/91/11910/Opinia_PIIT_UKE_WIFI_dla_Pruszkow_i_Majdan_Krolewski.pdf

 

Uwagi PIIT

do stanu prac nad informatyzacją państwa (e-governing)

Senator J. Wyrowiński - Przewodniczący KGN Senat RP

27.05.2011

W. Iszkowski, Zarząd, Członkowie PIIT (ATM, Microsoft, Ticons)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/91/11916/Uwagi_PIIT_dla_Komisji_GN_Senatu_2011.05.26.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie projektu rozporządzenia RM - obronność i bezpieczeństwo państwa (Art.. 182 PT)

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

27.05.2011

J. Mojsiejuk, J. Sadowski, GROT - grupa robocza

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/90/11909/Opinia_PIIT_art__182_PT__27.05.2011.pdf

 

Uwagi PIIT

do pisma UKE dot: zmiany sentencji projektowanej decyzji z Art.. 43a PT dla P4 ws asymetrii stawek - MTR

A. Streżyńska - Prezes UKE

30.05.2011

J. Sadowski, GROT (Polkomtel, PTK, P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/92/11920/List_UKE_art.43a_2011.05.30.pdf

 

Postulat PIIT

w sprawie ustalenia 0% stawki VAT na komputery przenośne dla placówek oświatowych dla celów edukacyjnych

V. Rostowski - Minister Finansów dw: K. Hall - MEN, M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, Minister M. Boni - KPRM

02.06.2011

W. Iszkowski, Zarząd, Microsoft, Intel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/93/11939/List_do_MF_0VAT_02.06.2011.pdf

 

Wstępne Uwagi PIIT

do pakietu 3 inicjatyw w zakresie prawa autorskiego (ochrona praw własności intelektualnej)

J. Weksler - Podsekretarz Stanu w MKiDN

03.06.2011

A. Frydrych, KME, Członkowie PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/93/11931/Uwagi_Wstepne_MKiDN_pa_2011.06.03.pdf

 

Uwagi Członków PIIT

do funkcjonowania oferty ROI (dostęp do kanalizacji kablowej)

A. Streżyńska - Prezes UKE

06.06.2011     07.06.2011

J. Sadowski, GROT (NASK, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/93/11934/Uwagi_NASK_do_ROI-2011.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/93/11935/Uwagi__TP__NASK_ROI_2011.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń  do projektu ustawy o MOST (11.04.2011)

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

21.06.2011

I. Iszkowski, M. Śmiałek, J. Sadowski, GROT (TP, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/03/12039/Uwagi_PIIT_MOST_21.06.2011.pdf

 

Postulat PIIT

w sprawie "Udzielania Zamówień Publicznych na Dostawę Zestawów Komputerowych (Rekomendacja)"

J. Sadowy - Prezes UZP

14.06.2011

Michał Rogalski, Komitet KZSP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/99/11996/List_UZP_rekomendacje_2011.06.10.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji rozporządzenia MI ws szczegółowych wymagań dot: gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych [Art..126 PT]

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

20.06.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/02/12022/Uwagi_ws_rozp_GN_numeracja_17.06.2011.pdf

 

Komentarz PIIT

do Sprawozdania F03-Hurtowa dzierżawa łączy (cykliczna sprawozdawczość regulacyjna)

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

22.06.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/04/12043/List_MI_21-06-2011_Rozbieznosci_definicyjne_F03.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

22.06.2011

M. Jaworski, Zarząd PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/04/12044/Uwagi_PIIT_MSWIA_KRI_22.06.2011.pdf

 

Postulat PIIT

w sprawie stawek MTR

A. Streżyńska - Prezes UKE, Do wiadomości: M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

20.06.2011

W. Iszkowski, J. Sadowski, GROT (TP, PTK, Bird&Bird)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/05/12053/List_PIIT_do_UKE_w_sprawie_stawek_MTR.pdf

 

Uwagi PIIT

do konsultacji projektów decyzji ws zgody na świadczenie bezpłatnych sieci WIFI (gmina Krosno, Łowicz, Cmolas)

A. Streżyńska - Prezes UKE

30.06.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/05/12058/Opinia_PIIT_dot_decyzji_UKE_dla_WIFI_-_Lowicz_Cmolas_i_Krosno.pdf

 

Stanowisko Operatorów PIIT

w postępowaniach konsultacyjnych dotyczących projektów czterech decyzji Prezesa UKE określających warunki rozliczeń  dotyczących realizacji usługi przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego operatora (MNP)

A. Streżyńska - Prezes UKE

06.07.2011

J. Sadowski, GROT (Aero2, PTC, PTK, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/07/12072/Stanoiwisko_oper_alt_PIIT_-_oplata_MNP.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie przekształcenia Dyrektywy o ZSEE

M. Szymborska - Z-ca Dyrektora , Dep. Gospodarki Odpadami MŚ

04.07.2011

W. Iszkowski, P. Mękarski, Zarząd PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/06/12069/PIIT_komentarze_ZSEE_1072011_ver2.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/07/12070/PIIT_mierzenie_przeplywow_ZSEE_1072011_ver2.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/07/12071/Uwagi_dot._Przeksztalcenie_dyrektywy_o_ZSEE.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu UOKiK - Transparentność wzorców umów na rynku usług telekomunikacyjnych

M. Krasnodębska - Tomkiel - Prezes UOKiK

05.07.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, PTK, TP)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/08/12083/PIIT_Uwagi_UOKiK_Umowy.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

A. Rapacki - Podsekretarz Stanu w MSWiA

12.07.2011

W. Iszkowski

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/09/12091/Uwagi_PIIT_rozp_RM_MSWiA_lobbing.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia RM ws Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (art.. 111 ust. 3 PT)

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

15.07.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, PTK, TP, Plus, P4, Sferia)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/10/12108/Uwagi_rozp_KTPCz_15_07_2011.pdf

 

Uwagi Firmy-Członka PIIT

do Stanowiska Rządu "Otwarty Internet i nautralność sieci w Europie" (COM(2011)222)

M. Olszewska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji w MI

15.07.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/15/12157/komentarz_TP_do_Komunikatu_KE_dot_NN.pdf

 

Uwagi Firm-Członków PIIT

do wnioku KE "Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii" (COM(2011)402)

M. Olszewska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji w MI

19.07.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, PTK, P4, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/16/12161/Stanowisko_PTC_w_sprawie_roamingu_miedzynarodowego.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/16/12162/P4_Sp__z_o_o___roaming_miedzynarodowy.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/16/12163/Uwagi_Grupy_France_Telecom_do_propozycji_KE_dot._roamingu.pdf


http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/16/12164/Publiczne_konsultacje2011_EU_roaming.pdf

 

 

Komentarz PIIT

w sprawie dobrych praktyk funkcjonowania systemu zamówień publicznych  (spotkanie z Premierem RP w dniu 18.07.2011)

A.Jasser - Sekretarz Rady Gospodarczej, Podsekretarz Stanu w KPRM

19.07.2011

W. Iszkowski, Michał Rogalski -Członek Rady PIIT, Ekspert PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/11/12111/List_PIIT_Spotkanie_KPRM_PZP_2011.07.18.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych (projekt z 5.07.2011)

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

20.07.2011

J. Sadowski,                  M. Jaworski, M. Śmiałek, Zarząd,  GROT (PTC, PTK, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/11/12113/Uwagi_PIIT_Konwersja_2011_07_20.pdf

 

Uwagi PIIT

do wniosku KE w sprawie "roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE"

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

25.07.2011

J. Sadowski,  M. Śmiałek                 GROT (P4, CP, PTC, PTK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/16/12169/Komentarze_i_uwagi_PIIT_roaming_miedzynarodowy_2011.07.25.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/17/12170/List_MI_roaming_miedz_26.07.2011.pdf

 

Propozycje PIIT

w sprawie modyfikacji Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

26.07.2011

W. Iszkowski, GROT, KUD (PTK, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/17/12176/Uwagi_Rejestr_Klauzul_UOKiK_2011.07.26.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia RM ws określenia wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi [Art. 179 ust.12 PT]

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

27.07.2011

J. Sadowski, J. Mojsiejuk                  GROT (Polkomtel, P4, TP, Agora)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/17/12171/Opinia_PIIT_art_179_PT_2011.07.27.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu UOKiK - Transparentność wzorców umów na rynku usług telekomunikacyjnych

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

03.08.2011

J. Sadowski, Zespół Roboczy PIIT + GROT (TP, PTC, P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/19/12197/Uwagi_PIIT_UOKiK_Transparentnosc.pdf

 

Uwagi PIIT & KIGEiT

w sprawie procesu inwestycyjnego (stacje bazowe) - propozycje zmian do ustawy Prawo budowlane oraz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE

01.08.2011

J. Sadowski,  GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12205/LIS_MI_inwestycje_2011.08.01.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12206/LIS_UKE_inwestycje_2011.08.01.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12207/MYS0006_J_-_decyzja_wojewody_01.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12208/Propozycja_prawo_budowlane.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12209/propozycja_upzp.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/21/12210/Raport_KIGEiT_wersja_11.02.2011.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/21/12211/Pismo_Prezesa_NSA_do_Z.Gelzok_z_dn_15.06.2010.pdf

 

Uwagi Firm-Członków PIIT

do projektu ustawy o zmianie ustawy PT (projekt z 13.07.2011)

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

08.08.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, P4, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12203/Zmiany_PT-01_08_07_2011_Stanowisko_P4i_Polk.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/20/12204/Opinia_TP_nowelaPT_2011.08.08.pdf

 

Uwagi Firmy-Członka PIIT

w sprawie projektu "Bezpieczny Internet dla Dzieci" finansowanego z instrumentu "Łącząc Europę"

Departament Telekomunikacji MI

16.08.2011

W. Iszkowski,               M. Śmiałek, GROT (NASK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/24/12240/Opinia_NASK_-Projekt_Laczac_Europe__bezp_dzieci.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Założeń ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

T. Michalski - Dyrektor Dep. Polityki  Transportowej i Spraw Międzynarodowych w MI

16.08.2011

J. Sadowski,  GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/24/12241/Uwagi_ustawa__drogi__publiczne.pdf

 

Uwagi PIIT

do promocji polskiego przemysłu teleinformatycznego na rynkach światowych

D. Bogdan - Podsekretarz Stanu w MG

17.08.2011

W. Iszkowski, Zarząd, Członkowie PIIT (MTT, Microsoft, TP, Mobiltek, Bird&Bird)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/25/12254/Uwagi_PIIT_do_promocji_polskiej_branzy_ICT_IT-_MG.pdf

 

Uwagi PIIT

projektów rozporządzeń RM:
1.w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
2.  w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych
3.  w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
4.  w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

J. Cichocki - Sekretarz Stanu w KPRM - Kolegium ds. Służb Specjalnych

22.08.2011

J. Sadowski,   GROT (TP, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/26/12263/Uwagi__PIIT_rozp_Prezesa_RM_nadawanie_mat__niejawnych.2011.08.22.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/26/12264/Uwagi__PIIT_rozp_RM_srodki_bezp._fizycznego.2011.08.22.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/26/12265/Uwagi_PIIT_rozp_Prezesa_RM_sposob_oznaczania_materialow.2011.08.22.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/26/12266/Uwagii_PIIT_rozp_RM_kancelarie_tajne.2011.08.22.pdf

 

Uwagi Firm-Członków PIIT

do projektu nowelizacji rozporządzenia MI ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                  [Art.7 ust.2 PB]

M. Olszewska - Dyrektor Dep. Telekomunikacji w MI

26.08.2011

J. Sadowski,  GROT (TP, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/27/12278/Stanowisko_TP_rozp_MI_warunki_techn_budynkow_2011.08.26.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/27/12279/Stanowisko_PTC_rozp_usytuowanie_budynki_2011.08.26.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia RM ws Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

P. Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

02.09.2011

W. Iszkowski, Zarząd, Członkowie PIIT (Sygnity, TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/33/12337/Opinia_PIIT_do_projektu_PIP_2011.09.02.pdf

 

 

Uwagi PIIT & KIGEiT

w sprawie praktycznego stosowania przepisów prawa budowlanego w świetle zapisów ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [stacje bazowe]

M.Gaj - Podsekretarz Stanu w MI, A. Streżyńska - Prezes UKE

09.09.2011

M. Śmiałek,  GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/35/12354/List_PIIT_KIGEIT_inwestycje_2011.09.08.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie przekształcenia Dyrektywy 2002/96/EC dot: ZSEE

K.Majewska - Naczelnik Dep. Gospodarki Odpadami MŚ

06.09.2011

W. Iszkowski, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/35/12355/List_MS_ZSEE_06.09..2011.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/35/12356/Prezentacja_Ministerstwo_23082011_dyrektywa_o_ZSEE.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/35/12357/PIIT_komentarze_ZSEE_1072011_ver2.pdf

 

 

Uwagi PIIT

do projektu poprawek do ustawy o radiofonii i telewizji (02.09.2011)

B. Zdrojewski - Minister KiDN dw: D. Skoczek - Dyrektor Dep. Własności Intelektualnej Mediów

13.09.2011

W. Iszkowski, A. Frydrych

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/36/12364/Uwagi_PIIT_do_ustawy_RTV_%282_09%29.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/36/12365/Skonsolidowana_ustawa_medialna_%28PIIT%29.pdf

 

Opinia PIIT

do uwag zgłoszonych do MI w trakcie uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

29.09.2011

J. Sadowski, GROT - TP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/47/12471/Opinia_MI_nowela_PT_29.09.2011.pdf

 

Komentarz PIIT

w sprawie działalności stowarzyszenia  "Prawo do życia" (kwalifikacje prawne instalacji na dachach budynków)

R. Hauser - Prezes NSA

10.10.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/70/12708/List_PIIT_NSA_20111010doc.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozporządzenia MI zmieniającego rozp. ws wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rozcznej opłaty telekomunikacyjnej

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

13.10.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/62/12628/PIIT_Opinia__oplata_telekomunikacyjna_13.10._2011.pdf

 

List Rady PIIT

ws powołania nowego Ministerstwa Cyfryzacji (Teleinformatyki)

D. Tusk - Premier RP, M. Boni - Przewodniczący Komitetu RM oraz dw: ministrowie: MI, MSWiA, MG, Poseł J. Piechociński - Przewodniczący KI Sejmu RP

20.10.2011

W. Iszkowski, Zarząd i Rada PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/71/12714/List_Rady_PIIT_nowe_ministerstwo_2011_10_14.pdf

 

Współne Stanowisko IAB Polska & PIIT

ws Porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy ws ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym opracowanego w ramach  KPA MKIDN

B. Zdrojewski - Minister KiDN, W. Wiewiórowski - GIODO, M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK dw: D. Skoczek - Dyrektor Dep. Własności Intelektualnej Mediów

20.10.2011

Zarząd PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/74/12747/Stanowisko_PIIT_IAB_Porozumienie_2011.10.20.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/74/12748/Uwagi_Prawne_Porozumienie_2011.10.20.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/74/12749/POROZUMIENIE_wer_06_pazdziernika_2011x.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws rozbieżności pomiędzy TP oraz Operatorami Alternatywnymi w związku z toczącym się postępowaniem dot: zmian do Ramowej oferty TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej (ROI)

A. Streżyńska - Prezes UKE

24.10.2011

J. Sadowski, GROT (PTC, NASK)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/75/12753/Stanowisko_kanalizacja_kablowa_2011_10_21.pdf

 

Komentarz PIIT

ws relacji przepisów ustawy o usługach płatniczych w kontekście usług o podwyższonej opłacie

A. Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

02.11.2011

J. Sadowski, GROT (PTK Centertel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/94/12942/Listy_PIIT_do_KNF_Uslugi_platnicze.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu UOKiK - Transparentność umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

10.11.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/94/12940/PIIT_Uwagi_do_Transparentnosc_wzorcow_umow_-_UOKIK.pdf

 

Opinia PIIT

ws uznania obniżonych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za pomoc publiczną

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MI

18.11.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/00/13007/Opinia-_dostep_do_pasa_drogowego.pdf

 

Uwagi PIIT

do dokumentu Prezesa UZP "Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - przykłady i zastosowanie"

J. Sadowy - Prezes UZP

21.11.2011

W. Iszkowski, Michał Rogalski, Zarząd

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/00/13005/List_PIIT__UZP_kryteria_ofert_2011.11.21.pdf

 

 

Opinia PIIT

ws. projektu rozporządzenia MI dot: szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

J. Żbik - Podsekretarz Stanu w MI

21.11.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/00/13006/OPINIA_PIIT_proj_rozp_dok_projekt_2011.11.18_.pdf

 

Opinia PIIT

ws prac nad nowelizacją Dyrektywy VAT w zakresie usług uutsourcingowych

J. Vincent-Rostowski - Minister Finansów

21.11.2011

W. Iszkowski, Zarząd, HP, Microsoft, IBM

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/01/13017/Opinia_nowelizacja_dyrektywy_VAT_w_zakresie_uslug_outsourcingowych_2011_11_24x.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/01/13016/List_Opinia_MF_Dyrektywa_VAT_2011__WBI_x.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektów rozporządzeń MEN: ws warunków technicznych i oprogramowania do prowadzenia lokalnych baz danych SIO oraz ws procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO

L. Jaroń - Podsekretarz Stanu w MEN

29.11.2011

M. Jaworski, Rada PIIT, Intel

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/02/13028/Uwagi_rozp_MEN_bazy_SIO_2011.11.29.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/02/13027/Uwagi_do_rozp_MEN_o_weryfikacji_dostepu_SIO_2011.11.29.pdf

 

Uwagi PIIT

do Memorandum MI ws współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MAiC

30.11.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/03/13030/Memorandum_uwagi_PIIT.pdf

 

Opinia PIIT

ws Komunikatu KE "Usługa powszechna w łączności elektronicznej…." (Art. 15 Dyrektywy 202/22/WE)

Dep. Telekomunikacji MAiC

30.11.2011

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/03/13031/Opinia_komunikat__KE_USO_2011.11.30.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu Decyzji  UKE ws odmowy zatwierdzenia szczegółowych warunków wykonywania obowiązku regulacyjnego nałożonego na CP (DHRT-WWM-6080-32/11)

UKE

02.12.2011

J. Sadowski, GROT (TP, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/13/13139/PIIT_Opinia_DHRT_WWM__6080_32_11.pdf

 

Uwagi PIIT

w sprawie projektu rozp. RM z Art.. 179 ust. 12 ustawy PT

M. Gaj - Podsekretarz Stanu w MAiC, KIGEiT

30.12.2011

J. Sadowski, J. Mojsiejuk - Członek Rady PIIT, GROT (Agora, Polkomtel, PTK, CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/13/15/13150/Uwagi_PIIT_do_projektu_rozp.RM__art.179_PT_30.12.2011x.pdf